Oznámení o havárii 6.8.2022

Ulice: Rašínova ulice, Budějovické Předměstí

Rašínova ulice, Budějovické Předměstí

Poznámka:
porucha na vodovodním řadu ul. Rašínova – zásobování pitnou vodou řešeno přesměrováním

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz