Oznámení o havárii 7.10.2021

Ulice: Jablonského ulice x Na Stínadlech, Pražské Předměstí

Jablonského ulice x Na Stínadlech, Pražské Předměstí

Předpokládaná uzavírka vody do: nezjištěno

Poznámka: náhradní zásobování pitnou vodou – zajištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz