Oznámení o havárii 7.7.2021

Ulice: Dr. M. Horákové, Budějovické předměstí - Písek

Dr. M. Horákové, Budějovické předměstí – Písek

Předpokládaná uzavírka vody do: 10:00

Náhradní zdroje vody: Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové; u samoobsluhy (instalován)

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1709
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1720
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1637
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1636
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1643
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1748
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 2225
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1639
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1638
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1641
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1640
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1642
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1711
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1651
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 1648