Oznámení o havárii 8.12.2021

Ulice: Šobrova 1847, Budějovické Předměstí

Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Šobrova č.p. 1844, 1846, 1747, 1845