Porucha v ulici Na Výstavišti

Porucha v ulici Na Výstavišti

Mikulášský svátek oslavili vodohospodáři v Písku opravou hlavního vodovodního řadu. Vodovodní potrubí o průměru 400 milimetrů, které zásobuje město pitnou vodou z vodojemu Hradiště, prasklo okolo poledne v ulici Na Výstavišti.

Zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek města provozuje, začali neprodleně s jeho opravou. „Nejprve jsme museli místo poruchy lokalizovat, poté odstranit povrh a poškozenou část vyříznout a vyměnit. Zprovoznit tuto důležitou část potrubí bylo pro nás prioritní, proto se práce dokončovaly za tmy,“ řekl vedoucí povozní oblasti Západ Petr Matoušek.

Poté museli vodohospodáři potrubí propláchnout a znovu natlakovat. „Celá akce trvala zhruba devět hodin. Důležité je, že po dobu oprav nebyly přerušeny dodávky pitné vody, jen v některých částech tekla krátkodobě zakalená voda,“ doplnil Matoušek.

Zdroj: www.cevak.cz