Oznámení o havárii 8.8.2023

Ulice: Teplárenská x U Školy, Písek - Smrkovice

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody: nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese:www.cevak.cz

Písek – Smrkovice, Teplárenská 35
Písek – Smrkovice, U Školy 65
Písek – Smrkovice, U Školy 63
Písek – Smrkovice, U Školy 69 č.parc. 52/1
Písek – Smrkovice, U Školy 47
Písek – Smrkovice, Teplárenská 202
Písek – Smrkovice, Teplárenská 184
Písek – Smrkovice, Teplárenská E101
Písek – Smrkovice, Teplárenská 252
Písek – Smrkovice, Teplárenská 212 č.parc. 262/18
Písek – Smrkovice, Teplárenská 188
Písek – Smrkovice, Teplárenská 106
Písek – Smrkovice, U Školy 79
Písek – Smrkovice, U Školy 134
Písek – Smrkovice, U Školy 62
Písek – Smrkovice, Teplárenská 51
Písek – Smrkovice, Teplárenská 103
Písek – Smrkovice, Teplárenská 165
Písek – Smrkovice, Teplárenská 29
Písek – Smrkovice, Teplárenská 126
Písek – Smrkovice, Teplárenská 87
Písek – Smrkovice, U Školy 139
Písek – Smrkovice, Teplárenská 177
Písek – Smrkovice, U Školy 45
Písek – Smrkovice, Teplárenská 130 č.parc. 124
Písek – Smrkovice, Teplárenská 57
Písek – Smrkovice, U Školy 100
Písek – Smrkovice, Teplárenská 164