Oznámení o havárii 9.6.2021

Ulice: Dvořákova 308

Písek – Pražské předměstí, Dvořákova 308

Předpokládaná uzavírka vody do: cca 14:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese:www.cevak.cz