Oznámení o havárii 9.7.2021

Ulice: Nový Dvůr - U Ovčína č.p. 49

Písek – Nový Dvůr, U Ovčína č.p. 49, laboratoř

Poznámka: manipulace na vodovodním řadu

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz