Oznámení o odstávce pitné vody 30.8.2023

Ulice: Strakonická ul., Václavské Předměstí - Písek

Společnost ČEVAK a.s. oznamuje, že ve středu 30.8.2023 v době 8:00 – 12:00 hodin, bude přerušena dodávka vody v této lokalitě:

• ulice Strakonická – čp.: 189 – 224; 227; 228; 230; 232; 243 – 260; 275 – 277; 286; 318; 453

Důvodem odstávky je přepojování vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Strakonická“. Po obnovení dodávky vody lze očekávat zákal. Bude prováděno odkalení sítě. Přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji probíhajících prací.

Kontakt pro dotazy: dispečink ČEVAK a.s., tel. č.: 800 120 112