Rekonstrukce vodovodu ulic U Rybníčka a U Školy ve Smrkovicích

Datum zahájení: 8.6.2023 | Datum ukončení: 10/2023

Jedná se o rekonstrukci vodovodu v ulici U Rybníčka a v části ulice U Školy ve Smrkovicích. V těchto ulicích je provozován vodovodní řad z litinových tlakových trubek DN 100 z roku 1976. Výměna vodovodních řadů se provede v celém úseku včetně vodovodních přípojek. Po provedení výměny inženýrských sítí se provede celková rekonstrukce povrchů vozovky.