Písek o prázdninách začne s přestavbou staré vodárny

Už o těchto letních prázdninách by měly začít práce na přeměně bývalé vodárny na kemp s tělocvičnou. Projekt počítá s rekonstrukcí jedné z budov i revitalizací venkovních prostor areálu, vzniknout by tu měla místa pro stany i pro obytné vozy a karavany. „O zakázku mělo zájem šest společností, nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma DS-DRYWALL, činila 37,8 milionu korun bez daně, to je o více než 16 milionů korun méně, než byla předpokládaná cena zakázky,“ řekla místostarostka Petra Trambová a doplnila, že město na tento projekt již získalo dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši cca 60 procent z celkových výdajů. Dodavatele stavby schválila na svém červnovém jednání rada města.
Město má v plánu staveniště předat zhruba v polovině července, firma by měla práce dokončit do 13 měsíců. Projekt počítá s upravením zelených ploch i se zhotovením cest, chodníků a venkovního schodiště, po areálu budou také rozvedeny inženýrské sítě. „Kromě míst pro karavany v areálu vybudujeme také 4 veřejná parkovací místa, tzv. stellplatzy, která budou upravena tak, aby byla vhodná pro stání obytných vozů a karavanů s potřebným servisem, ta v současnosti v Písku nejsou. Přilákat bychom tak mohli novou skupinu turistů, která je v posledních letech stále početnější,“ poznamenala místostarostka. V areálu nebude chybět nezbytné sociální zázemí či kuchyňka pro lidi ubytované v kempu, ale také recepce se zázemím a menší tělocvična.
„Máme zpracovanou studii na využití všech objektů vodárny, v první etapě přebudujeme jen hlavní budovu, komunikační jádro a upravíme venkovní prostor. Další objekty by se mohly v budoucnu využít jako tělocvičny, jedna z budov by mohla sloužit jako trampolínové centrum. Studie navrhuje také zpřístupnění části historických prostor, ve kterých by mohla vzniknout například expozice vodárenství,“ doplnila Petra Trambová.
Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem, prázdný je od roku 2019, kdy byla vybudována nová úpravna vody. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969, dokonce tzv. objekt anglických filtrů je cennou stavebně historickou památkou z r. 1899.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/pisek%2Do%2Dprazdninach%2Dzacne%2Ds%2Dprestavbou%2Dstare%2Dvodarny/d-56753/p1=29517