Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka

Datum zahájení: 27.3.2023 | Datum ukončení: 31.8.2023

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Otakara Ševčíka. Vyměňovat se bude zhruba 100 metrů kanalizační stoky, která je poškozena a vodovod bude vyměněn v celém úseku ulice. Zhotovitel také vymění přípojky vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojí kanalizační přípojky v úseku, kde bude nová kanalizační stoka. Součástí zakázky je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v celé délce ulice. S rekonstrukcí sítí v ulici Otakara Ševčíka bude spojeno také kácení stromů – javorů mléč, lípy a škumpy. Během podzimních výsadeb tu pak budou vysázeny nové stromy – 25 kusů okrasných višní, dva jinany dvojlaločné a jeden javor babyka.