Rekonstrukce vodovodu Písek – křižovatka ul. Harantova – Budějovická – Purkyňova

Datum zahájení: 18.7.2022 | Datum ukončení: 31.8.2022

Rekonstrukce vodovodu Písek – křižovatka ul. Harantova- Budějovická-Purkyňova

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v křižovatce ulic Harantova, Budějovická a Purkyňova. Rekonstrukce vodovodních řadů je navržena od křižovatky směrem do ulic Harantova, Budějovická na obě strany a Purkyňova v délce podle výměny potrubí STL plynovodu. V celém rozsahu rekonstrukcí se musí upravit stávající vodovodní přípojky shodným způsobem tak, že pro přilehlé domy se provedou nové přípojky, pro objekty na druhých stranách se přípojky pouze přepojí na nové vodovodní řady.