Senát ve shodě s vládou kritizoval požadavky EU na čistírny odpadních vod

Rozšířit území čistíren městských odpadních vod, které navrhuje Evropská komise, může podle Senátu narazit na nedostatek pozemků. Stavební úpravy stávajících typů čistíren odpadních vod a vyvinout nové technologie čištění vody není možné v navrhovaných termínech realizovat, shodla se ve středu horní parlamentní komora. Podpořila tak stanovisko vlády. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) senátorům řekl, že návrh unijní směrnice má mimo jiné zpřísnit limity odstraňování fosforu a dusíku ve všech čistírnách odpadních vod v aglomeracích nad 10.000 obyvatel do roku 2040 v rizikových oblastech, přičemž celá ČR je riziková. Ve stejné lhůtě chce komise prosadit, aby čistírny zbavovaly odpadní vodu mikroplastů a léčiv a aby dosáhly energetické neutrality a příslušného snížení emisí skleníkových plynů. Nekula označil návrh za vysoce ambiciózní. Pozastavil se nad protichůdností cílů směrnice, která klade požadavky na energetické neutrality, ale přitom zvyšuje investiční náklady na technologické vybavení a provozní nároky pro dosažení velmi zpřísněných parametrů vypouštění čištěné vody. Senát doporučil nejprve řešit omezení nebo zákaz prodeje výrobků, které způsobují znečištění vod a ohrožují zdraví občanů a životní prostředí. Podle senátorů bude třeba jasně definovat, jak se výrobci léčivých a kosmetických přípravků budou podílet na odpovědnosti za znečištění městských odpadních vod. Nesouhlasil s povinností podporovat zřizování volně a bezpečně přístupných sanitárních zařízení ve veřejných prostorách ve všech aglomeracích s více než 10.000 obyvateli.

Zdroj: https://www.nase-voda.cz/senat-ve-shode-s-vladou-kritizoval-pozadavky-eu-na-cistirny-odpadnich-vod/