Smrkovice – Salátová ulice – vodovod

Datum zahájení: 16.5.2024 | Datum ukončení: 08/2024

Jedná se o rekonstrukci vodovodu v ulici Salátova od křižovatky U Školy po křižovatku Novodvorská včetně vodovodních přípojek. V této ulici je provozován vodovodní řad z litinových tlakových trubek DN 100 a 150. Výměna vodovodního řadu se provede v celém úseku včetně přípojek. Po provedení výměny vodovodu se provede oprava vozovky v profilu rýhy s uvedením do původního stavu.