Studenti na jihu Čech zkoumali Otavu

Na výskyt škodlivých látek v řece se zaměřili studenti Střední zemědělské školy v Písku. Na několika místech odebrali vzorky a zjišťovali, do jaké míry je voda znečištěna. Cílem bylo monitorovat přítomnost léčiv a pesticidů, které mají negativní vliv na člověka a vodní organismy.

Výzkum začal na jaře pod záštitou Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech. Vzorky vody byly odebrány do PET lahví a převezeny v chladícím zařízení na analýzu do laboratoře Jihočeské univerzity ve Vodňanech.

Celkově bylo analyzováno 178 látek, nalezeno bylo 52 léčiv a jejich metabolitů, 13 pesticidů a jejich metabolitů. V pitné vodě byla nalezena čtyři léčiva a jejich metabolity, také tři pesticidy a jejich metabolity.

Otava patří ve srovnání s ostatními k čistším řekám. „Berme v potaz to, že naměřené hodnoty léčiv a pesticidů jsou pouze z jednoho odběru. Nejedná se tedy o průměrné hodnoty. I to budí velmi zajímavou pozornost nejen u studentů Střední zemědělské školy v Písku,“ říká učitel odborných předmětů Střední zemědělské školy v Písku David Šefčík.

Zdroj:https://www.vodarenstvi.cz/2023/08/16/studenti-na-jihu-cech-zkoumali-reku-otavu/