Oznámení o havárii 13.8.2023

Ulice: K Lipám, Budějovické Předměstí - Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – plošné odkalování do 13,00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz