V druhé polovině října se začne s plánovanou opravou splaškové kanalizace v ulici Preslova a Nádražní

Rekonstrukce inženýrských sítí – oprava kanalizace Preslova ul. x Nádražní ul.

V říjnu se začne s plánovanou opravou stávající kanalizace v ulici Preslova a Nádražní. Kvůli nedostatečné kapacitě kanalizačního potrubí na této stoce docházelo k zpětnému vzdouvání splaškové vody a tím docházelo k zaplavování sklepů přilehlých nemovitostí. Zahájení stavby začne v druhé polovině října tohoto roku a bude ukončena v listopadu 2022.
Oprava kanalizační stoky se zahájí směrem od viaduktu v Nádražní ulici do křižovatky s Preslovou ulicí a dále Preslovou ulicí do šachty u domu č.p. 1321.
Stavba bude realizována firmou Šafinvest s.r.o. Písek, která vzešla z výběrového řízení. Celková cena díla činní 2.871.717, 64 Kč bez DPH.