Oznámení o havárii 6.10.2022

Ulice: Ostrovní ul. x Kocínova, Budějovické Předměstí Písek

Ostrovní ul. x Kocínova ul. , Budějovické Předměstí Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 142/8
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 133/2
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 136
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 137/3
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 138/5
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 139/7
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 140/4
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 1979
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 233/9
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 465/12
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 1202/4
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 1462
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 2039
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 143/10
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 135/6
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 143/10
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 2257
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 1978
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 1220/6
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 1267/8
Písek – Budějovické Předměstí, Ostrovní 379/2
Písek – Budějovické Předměstí, Kocínova 1977