V ulici Pražská došlo k havárii na kanalizační přípojce

Na kanalizační přípojce v ulici Pražská došlo k havárii velkého rozsahu. Pracovníci společnosti ČEVAK, a. s., budou od středy 29. listopadu 7.00 h do pátku 8. prosince cca 15.00 h pracovat na jejím odstranění. Čeká je kompletní výměna přípojky. Kvůli tomu bude v části ulice Pražská omezena rychlost a také parkování, posunuta bude muset být zastávka autobusu.
Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení, případně aby se, pokud je to možné, opravovanému úseku vyhnuli a volili raději jízdu po obchvatu.

Děkujeme za pochopení!

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/v%2Dulici%2Dprazska%2Ddoslo%2Dk%2Dhavarii%2Dna%2Dkanalizacni%2Dpripojce/d-53628/p1=29517