V ulici Salátová ve Smrkovicích se bude rekonstruovat vodovod

V ulici Salátová ve Smrkovicích se zhruba v druhé polovině května začne rekonstruovat vodovod. Práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí U Školy po křižovatku s ulicí Novodvorská a potrvají dva měsíce. Město již vybralo dodavatele prací, který je firma ŠAFINVEST, s. r. o., která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. Práce zrealizuje za 1,5 milionu korun bez DPH, to je o téměř půl milionu méně, než byla předpokládaná cena. O zakázku se ucházelo devět firem.
„V ulici Salátová je provozován vodovodní řad ze starých litinových tlakových trubek, které jsou už ve špatném stavu. Vyměníme proto potrubí v celém úseku, a to včetně přípojek. Po ukončení prací bude v místě výkopů opravena vozovka,“ uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/v%2Dulici%2Dsalatova%2Dve%2Dsmrkovicich%2Dse%2Dbude%2Drekonstruovat%2Dvodovod/d-55697/p1=29517