Jarní deratizace v Písku

Město Písek se chystá na důležitou jarní deratizaci, naplánovanou na období od 1. května do 15. května 2024, s cílem udržet městské prostředí čisté a zdravé. Pravidelná deratizace, jež probíhá dvakrát ročně – na jaře a na podzim, je klíčovou součástí preventivního programu města k ochraně veřejného zdraví. Cílem této jarní akce je snížit populaci potkanů v kanalizačním systému, což výrazně přispěje k prevenci šíření nemocí.
Nástrahy proti potkanům budou pokládány v kanalizačních šachtách na celém území města. Tyto šachty nejsou volně přístupné, což znamená, že použité granule nepředstavují riziko pro domácí zvířata. Vodárenská správa Písek s.r.o. a společnost ČEVAK a.s. zdůrazňují, že po pokládce nástrah proběhne důkladná kontrola všech lokalit a případná doplnění, aby byla zajištěna maximální efektivita deratizace.
Realizace této jarní deratizace závisí na aktuálních meteorologických podmínkách a bude pružně přizpůsobena předpovědi počasí, aby byla co nejúčinnější.
Město Písek, Vodárenská správa Písek s.r.o. a ČEVAK a.s. děkují všem občanům za pochopení a spolupráci.