Oznámení o havárii 26.4.2024

Ulice: Písek - Vnitřní město, Jungmannova x Ningrova

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Vnitřní Město, Ningrova 10/1
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 12/5
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 11/3
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 29/1
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 30/3
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 32/7 č.parc. 60
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 33/9
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 33/9
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 34/11
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 159/4
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 86/2
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 13/7
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 31/5
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 14/9
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 31/5
Písek – Vnitřní Město, Jungmannova 186 č.parc. 48/4
Písek – Vnitřní Město, Ningrova 14/9