V ulici U Papírny se bude rekonstruovat vodovod

V ulici U Papírny se bude rekonstruovat vodovod

V ulici U Papírny začne ve středu 29. září rekonstrukce vodovodního řadu. Práce budou probíhat od křižovatky s Burketovou ulicí po Zátavské nábřeží ve dvou etapách a trvat by měly do konce října. Řidiči zde musejí počítat s dopravním omezením i menším počtem míst k parkování, protože se stavební a výkopové práce budou provádět v jízdním i v odstavném pruhu. Ulice proto bude dočasně jednosměrná, průjezdná bude jen ve směru od Zátavského nábřeží k Burketově ulici.
„Stavba bude realizována firmou STAREKO CZ Písek, s. r. o., která vzešla z výběrového řízení. Stávající potrubí z litiny z roku 1956 bude nahrazeno potrubím novým z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce nezmění stávající trasy uložení současného vodovodního potrubí od původního vodovodu,“ řekla Kristina Venclíková z Vodárenské správy Písek.
Po skončení rekonstrukce vodovodu bude v ulici U Papírny položen nový povrch vozovky, přerovnány obruby a rozšířen chodník.

Zdroj: www.mesto-pisek.cz