V Písku proběhne podzimní deratizace kanalizace

Deratizace kanalizace

Od 1. do 15 října 2021 v závislosti na počasí, proběhne ve městě Písek, pokládka nástrah na předem vytipovaná místa pracovníky odborné firmy. Nástraha se vkládá do kanalizačních šachet, kde je největší předpoklad výskytu hlodavců. Díky pravidelné deratizaci ve městě Písek, se daří udržovat výskyt potkanů pod kontrolou a nedochází tak k přemnožení této populace. Celkovou deratizaci zajišťuje provozovatel vodovodů a kanalizací společnost ČEVAK a.s.
Deratizace se uskutečňuje vždy dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim.
Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.