Oznámení o havárii 7.10.2021

Ulice: Jablonského , Pražské Předměstí

Lipová alej

Předpokládaná uzavírka vody do: nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Poznámka: Oprava havárie vodovodního potrubí.

Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 385/6
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 384/4
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 386/8
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 402/18
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 427
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 383/2
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 388/3
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 389/5
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 396/17
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 394/13 č.parc. 5225/1
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 393/11
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 398/14
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 437
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 395/15 č.parc. 5226
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 397/12
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 401/16
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 392/9
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 387/1
Písek – Pražské Předměstí, Jablonského 390/7