Voda dostane ke svému svátku hru a po dvou letech se veřejnosti otevře čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích

VODA DOSTANE KE SVÉMU SVÁTKU HRU A PO DVOU LETECH SE VEŘEJNOSTI OTEVŘE ČESKOBUDĚJOVICKÁ ČISTÍRNA

Nezastupitelnost vody v lidském životě si i letos připomene celý svět. Úterý 22. března patří Světovému dni vody, tentokrát pod heslem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. Stejně jako povrchové, jsou i vody podzemní základní podmínkou pro život na Zemi. Samostatným příběhem je pak jejich role v každodenním lidském životě.

Společnost ČEVAK a.s. zásobuje každý den pitnou vodou více než půl milionu obyvatel v Jihočeském a Plzeňském kraji a také na Vysočině. „Stejně jako musíme zajistit spolehlivé dodávky vody pitné, musíme se postarat i o vodu odpadní. K tomu, aby se vrátila do přírody v co nejlepší možné kvalitě, může přispět každý z nás, třeba i tím, že si uvědomí, že toaleta není odpadkový koš,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

A právě tento slogan je jedním z klíčových sdělení programu „DOODPADU aneb co do kanalizace nepatří.“ Osvětový projekt zaměřený na problematiku odpadních vod zahájily před deseti lety vodohospodářské společnosti skupiny ENERGIE AG BOHEMIA.

Téměř stovka kolektivů z řad studentů středních škol a gymnázií se zapojila do vyhlašovaných projektových soutěží. Naposledy měli studenti za úkol vymyslet hru na zadané téma. Výsledkem je hra SERENÁTO, která byla vydána právě u příležitosti letošního Světového dne vody. Hráči se při ní promění v čistírny odpadních vod.

„Zábavným způsobem tak zjistí, že vyčistit námi „použitou vodu“ není jednoduché. Zejména tehdy, když čistírnám komplikují práci předměty a látky, které do kanalizace nepatří. Dozvědí se například, co zabírá na zbytky léků, nebo na oleje a tuky,“ přiblížil princip hry vedoucí marketingu a komunikace skupiny ENERGIE AG BOHEMIA Ivan Kafka.

Doplnil, že hra byla inspirována téměř všemi soutěžními příspěvky, které studenti ve třetím ročníku soutěže středních škol odevzdali. „Snažili jsme se z každé převzít to nejlepší a věříme, že v SERENÁTU každý úspěšný soutěžní kolektiv najde některý ze svých nápadů. A především, že se pobaví samotní hráči,“ doplnil Ivan Kafka.

SERENÁTO se nedá koupit v běžné obchodní síti, můžete jej ale vyhrát na facebookové stránce DOODPADU a při projektových dnech a soutěžích. Jeden takový v podobě Dne otevřených dveří pořádá v sobotu 26. března společnost ČEVAK a.s. na Čistírně odpadních vod České Budějovice. Komentované prohlídky začínají v 9.30, 11.00, 13.00 a 14.30.

Zdroj: https://www.cevak.cz/cs/o-nas/novinky/voda-dostane-ke-svemu-svatku-hru-a-po-dvou-letech-se-verejnosti-otevre-ceskobudejovicka-cistirna-10968