Oznámení o havárii 22.3.2022

Ulice: Jaromíra Malého , Budějovické Předměstí - Písek

Jaromíra Malého, Máchova, Ot. Jeremiáše, Zborovská, Váslava Kršky, Šobrova – Budějovické Předměstí – Písek

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – do 11:00 hod.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz