Oznámení o havárii 24.3.2022

Ulice: Otakara Jeremiáše č.p.1310

Otakara Jeremiáše č.p. 1310, Budějovické Předměstí, Písek

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz