Vodárenská správa Písek letos realizovala akce za 35,1 milionu

Vodárenská správa Písek letos realizovala akce za 35,1 milionu

Vodárenská správa Písek realizovala v tomto roce investice do vodohospodářské
infrastruktury za zhruba 35,1 milionu korun. Největší akcí byla oprava vodovodu a kanalizace
v Rokycanově ulici, kde byly přeloženy sítě vodohospodářské infrastruktury, a navíc zde byla
vybudována nová dešťová kanalizace. „Akci jsme zahájili v první polovině roku a dokončena
byla v prosinci. Práce vyšly na 27,7 milionu korun včetně DPH,“ řekl jednatel Vodárenské
správy Písek Roman Honzík.

Současně s pracemi v Rokycanově ulici probíhala rekonstrukce vodojemu Hradiště, kde bylo
třeba vyměnit stávající potrubí ze 70. let minulého století za nové nerezové a optimalizovat
trubní trasy. Rekonstrukce byla vysoutěžena za 3,6 milionu korun. „Na rekonstrukci vodojemu
na Hradišti plynule navázala výměna hlavního přivaděče vodovodu v Zátaví o délce 450 metrů.
Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů bylo již na hranici své životnosti. V současné
době ho dodavatelská firma rozebírá a začíná s pokládkou nového. Tato akce byla
vysoutěžena za 2,4 milionu korun,“ doplnil Roman Honzík.

V současné době se dokončuje rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Papírny, v úseku od
Zátavského nábřeží po křižovatku s Burketovou ulicí. Původní litinové potrubí z roku 1956 bylo
nahrazeno novým z polyethylenu s vysokou hustotou. Celá akce vyjde na 1,4 milionu korun.
Během tohoto roku Vodárenská správa realizovala i několik drobných akcí, například instalaci
horské vpusti v Palackého sadech, opravy a kontroly kanalizačních poklopů, šoupátkových
poklopů a dešťových vpustí, přeložky vodovodu na sídlišti Dukla či zadávání nových
vodohospodářských projektových dokumentací pro následující roky.

„Všem občanům města Písku děkujeme za jejich trpělivost při rekonstrukcích
vodohospodářské infrastruktury a pochopení, které měli při problémech s dodávkou pitné vody
v dotčených lokalitách. Ne vždy to bylo jednoduché, práce na vodohospodářské infrastruktuře
jsou však důležité pro nás všechny. Věříme, že modernizace a investice do vodohospodářské
infrastruktury povedou ke snížení poruchovosti na vodovodním potrubí a spolu s budováním
nových tras dešťové kanalizace pomohou zlepšit hospodaření s vodou,“ dodal Roman Honzík.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42930