Oznámení o havárii 17.12.2021

Ulice: 17. listopadu 1703

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1703

Poznámka: Předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1712
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1706
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1704
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1700
Písek – Budějovické Předměstí, 17. listopadu 1702