Vodárenská správa Písek v prosinci dokončila dvě akce

Vodárenská správa Písek v prosinci dokončila dvě akce

Vodárenská správa Písek v prosinci zrealizovala dvě akce. Jednalo se opravu stávajících přívodních rozvodů upravené vody ve vodojemu Hradiště pro spotřebiště Písek a výměna strojního zařízení a vybavení budovy čerpání kalů v areálu čistírny odpadních vod v Písku, informovala Markéta Kašparová z Vodárenské správy. Přívodní rozvody ve vodojemu Hradiště již vzhledem ke svému stáří neměly dostatečný průtok.

Bylo proto potřeba vyměnit staré litinové přívodní potrubí za nerezové a optimalizovat trubní trasy. Práce vyšly na zhruba 1,4 milionu korun. V budově čerpání kalů v čistírně odpadních vod bylo vyměněno stávající potrubí, armatury a kalová čerpadla. Původní zařízení bylo totiž na hranici své životnosti. Realizace této akce byla velmi náročná, protože všechny práce probíhaly za plného provozu a neměly vliv na kvalitu čištěné vody. Cena této zakázky byla téměř 980 000 korun bez DPH.

Obě akce na základě výsledku výběrových řízení realizovala firma SES Bohemia engineering.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz