Cena vodného a stočného se příští rok zvýší

Cena vodného a stočného se příští rok zvýší

Cena vodného a stočného v Písku příští rok vzroste o 5,16 Kč na 85,41 Kč s DPH za metr krychlový vody. Zvýšení schválilo na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo. „K navýšení ceny dochází vlivem nárůstu nákladových položek a nárůstu výše nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek. Kalkulace ceny také zohledňuje významný pokles objemu fakturované vody, kvůli tomu dochází k mimořádné úpravě variabilních nákladů spojených s výrobou vody,“ uvedl Roman Honzík z Vodárenské správy Písek.

Výše vodného za jeden metr krychlový vody bude 50,57 Kč včetně DPH, to je meziročně o 4,44 Kč více. Cena stočného stoupne o 0,72 Kč na 34,84 Kč. Nájemné pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kterým je firma ČEVAK, se příští rok zvýší o 1,3 milionu korun, to je meziroční nárůst o 2,58 procenta. Pro rok 2021 je podle požadavků Koncesní smlouvy na výpočet výše nájemného a na základě rozšíření vodohospodářského majetku města Písek provozovatelem navrženo nájemné ve výši 50,5 milionu korun bez DPH. Navržené nájemné je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku.

Roční úhrada za provoz, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů bude v roce 2021 téměř 4,2 milionu korun.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz