Koncem února začnou stavební práce v Zeyerově ulici

Koncem února začnou stavební práce v Zeyerově ulici

V souvislosti s realizací stavby „Písek, rekonstrukce Zeyerovy ulice“, dojde v průběhu letošního roku k uzavření některých místních komunikací na území města Písku.
V první etapě prací, kdy se bude měnit vodovodní a kanalizační potrubí v Hradišťské ulici a ve spodní části Zeyerovy ulice, se v termínu od 24.02.2020 přibližně do poloviny června letošního roku uzavře Hradišťská a Zeyerova ulice v úseku prováděných výkopových prací. To je od křižovatky ulic Zeyerova a Švantlova po křižovatku v ulici Hradišťská u mostku přes Mehelnický potok. Provoz v prostoru obou výše uvedených křižovatek zůstane zachován vždy do uzavírkou nedotčených ramen křižovatky.

Po uvedenou dobu bude místní provoz v lokalitě veden jednosměrně z ulice Švantlova do ulice Kocínova a Gregorova, které budou dočasně jednosměrně od plaveckého stadionu ke kostelu. Pro průjezd do ostatních částí města jsou stanoveny následující objízdné trasy: pro vozidla s výškou nepřesahující 3,7 m je objízdná trasa vedena ulicí Nádražní, pro vozidla s výškou přesahující 3,7 m je objízdná trasa vedena po silnicích I/20 a I/29 (ulice Obchodní) do ulice Budějovická.

Dočasně budou zrušeny autobusové zastávky Švantlova a Hradišťská. Spoje MHD budou obsluhovat zastávku Nádražní, pro spoje mimoměstské autobusové dopravy budou obě
zastávky zrušeny bez náhrady. „Protože se dá předpokládat, že se zejména v dopravních špičkách v lokalitách dotčených uzavírkami budou tvořit kolony, žádáme řidiče, kteří by tudy pouze projížděli, aby se celé oblasti vyhnuli. Prosíme všechny řidiče o trpělivost a ohleduplnost při tomto nezbytném dopravním omezení a předem děkujeme za respektování přenosného dopravního značení,“ vzkazuje Tomáš Květoň z odboru dopravy.

V Zeyerově ulici jsou plánovány rekonstrukce sítí ve vlastnictví či správě Teplárny Písek, Vodárenské správy Písek (resp. ČEVAK), Městských služeb Písek a společnosti E.ON.

Následovat bude rekonstrukce povrchu místní komunikace.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz