Zbytky vánočního a silvestrovského hodování do kanalizace nepatří!

Nejsou to jen Vánoce. Nezodpovědnost části obyvatel i při novoročních oslavách pravidelně přidělává práci navíc vodohospodářům. Do čistíren totiž přitéká stabilně velké množství látek a předmětů, které do odpadu nepatří a následně způsobují problémy na strojích a zařízeních. Vodaři proto opakovaně vyzývají k odpovědnému přístupu.

Velké problémy způsobují například v odpadní vodě oleje a tuky. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají.

Pro vodaře jsou zbytky z vánočního nebo silvestrovského hodování zásadním problémem. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují

Co proto radí? Lidé by měli s tukem na smažení zacházet podobně jako třeba s vyjetým motorovým olejem. Stačí ho odevzdat ve sběrném dvoře, nebo vyhodit do správného kontejneru. Kanalizace je v posledních letech extrémně zatěžovaná i módou užívání vlhčených ubrousků. Česla zachytávají vlhčené ubrousky z kalných vod kanalizačního veletoku.

Zdroj: https://www.vodarenstvi.cz/2023/12/31/vanoce-se-blizi-pozor-na-zbytky-z-hodovani/