oznámení o havárii 19.12.2023

Ulice: Šobrova ul., Budějovické Předměstí - Písek

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2097
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 1933
Písek – Budějovické Předměstí, Budějovická 2228
Písek – Budějovické Předměstí, Dr. M. Horákové 2225
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2298
Písek – Budějovické Předměstí, Šobrova 2299