Oznámení o havárii 1.10.2021

Ulice: Hradiště, Písek

Hradiště, Písek

Předpokládaná uzavírka vody do: nezjištěno

Poznámka: Z důvodů rekonstrukce armaturní komory ve VDj Hradiště, může místy docházet k zakalení vodovodního řadu. Rekonstrukce potrvá do 12.10.2021, za komplikace s dodávkou vody se omlouváme.

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz