Zakalená pitná voda – Hradiště Písek

Zakalená pitná voda – Hradiště Písek

Z důvodu rekonstrukce armaturní komory ve VDJ Hradiště, může místy docházet k zakalení vodovodního řadu. Rekonstrukce potrvá do 12.10.2021. Stávající potrubí je měněno za nové nerezové, probíhá výměna čerpadel a optimalizovány jsou i trubní trasy. Rekonstrukce je realizována firmou ROBRO s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. Za komplikace s dodávkou vody se omlouváme.