Oznámení o havárii 6.10.2021

Ulice: Václavské nám. x Václavská ul, Písek - Václavské Předměstí

Václavské nám. x Václavská ul., Písek – Václavské Předměstí

Předpokládaná uzavírka vody do: Předpokládaná uzavírka vody od 8:00 do 12:00 hod.

Poznámka: náhradní zásobování vody nebude zajištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz