Oznámení o havárii 14.8.2021

Ulice: Alšova 898/12

Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 898/12

Předpokládaná uzavírka vody do: nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 635/1
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 657/3
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1075/5
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 632/9
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1066/11
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1630
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 786/19
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 899/21
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 972/23 č.parc. 1621
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 967/25 č.parc. 1620
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1759
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1729
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1917
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 2037
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1816
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1760
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1741
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 737/20
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 736/18
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 923/16
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 878/14
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 900/10
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 698/8
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 679/6
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 702/4
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 2514
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 2701
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 2701
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 2100
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 977/7
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1733
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 680/2
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1035/22
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 735/15
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 704/13
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 898/12
Písek – Budějovické Předměstí, Alšova 1629