Oznámení o havárii 15.6.2023

Ulice: Nádražní ul. Písek - Budějovické Předměstí

Poznámka: předpokládaná uzavírka vody – nezjištěno

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz

Písek – Budějovické Předměstí, Nádražní 1783
Písek – Budějovické Předměstí, Nádražní 2143
Písek – Budějovické Předměstí, Nádražní 1782