Vorařskou tradici připomíná vorová tabule před kulturním domem

Na prostranství před zahradou kulturního domu vyrostl v závěru května vor, přesněji 12 metrů dlouhá vorová tabule, kterou postavili lidé ze spolku Vltavan Purkarec. Oloupali klády, vyřezali vesla a další potřebné části, v rámci městské slavnosti ji sestavili a předali městu Písek. Vorovou tabuli od spolku převzali starosta Michal Čapek s místostarosty Petrou Trambovou a Josefem Soumarem. Vorová tabule bude na místě jeden rok a bude připomínat vorařskou tradici, která je spjata nejen s řekou Otavou. V závěru minulého roku byla dokonce tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Program zaměřený na vorařské řemeslo, který byl součástí městské slavnosti, a instalaci voru zajistilo uskupení Aktivní Písek. Lidé v blízkosti voru mohli prohlédnout výstavu fotografií věnovaných voroplavbě nebo si poslechnout vyprávění pamětníků.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/vorarskou-tradici-pripomina-vorova-tabule-pred-kulturnim-domem/d-51057/p1=29517