Oznámení o havárii 13.6.2023

Ulice: U Potůčku, K Lipám, Ouzká - Písek, Hradiště

Poznámka: Odkalování vodovodu cca do 12 hod. ulice U Potůčku, K Lipám, Ouzká

Vážený odběrateli, upozorňujeme Vás, že přesnost informací o odstávce se může lišit v závislosti na míře podrobnosti lokalizace (číslo popisné, ulice, obec) a dále se tato informace může měnit v závislosti na vývoji odstraňování poruchy. Právě aktuální informace o odstávce můžete získat na poruchové lince ČEVAK a.s. 800 120 112 nebo na adrese: www.cevak.cz