Rekonstrukce vodovodu v lokalitě Mírového náměstí začne dříve

Rekonstrukce vodovodu v lokalitě Mírového náměstí začne dříve

V Denisově ulici a na Mírovém náměstí na probíhající instalaci nového horkovodního potrubí naváže rekonstrukce veřejného vodovodu. Rada města udělila pro tuto akci výjimku z pravidel stanovujících postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nedojde ke zbytečným prostojům a bude možné využít již realizované výkopy. „Nechtěli jsem prodlužovat už tak velmi omezenou dopravní obslužnost této lokality a s ní související dočasnou ztrátu parkovacích míst, kterou zdejší obyvatelé nepříjemně pociťují,“ vysvětluje místostarostka Petra Trambová. „Díky tomu, že výjimka byla schválena a výběrové řízení na zhotovitele proběhlo ve zkrácené lhůtě, avšak dle stanovených interních pravidel města, hotovo by mohlo být nejméně o dva měsíce dříve než při standardním postupu.“

Rekonstrukci vodovodu provede společnost STRABAG, a. s., za vysoutěženou cenu 2,6 milionu korun bez DPH. Práce by měly být zahájeny nejpozději začátkem června a potrvají pět týdnů. „Stávající vodovod byl postavený v 60. letech minulého století. V současné době je již v havarijním stavu, který se projevuje častými poruchami,“ říká Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek, s. r. o.. „Během rekonstrukce bude staré litinové potrubí demontováno a nahrazeno novým z polyetylénu. Trasa i dimenze vodovodu zůstanou stejné. Součástí rekonstrukce bude také výměna napojení vodovodních přípojek.“

I když některé výkopy pro horkovod bude možné využít i pro rekonstrukci vodovodu, například v Denisově ulici, na Mírovém náměstí bude třeba provést výkop nový, a to na straně u bytových domů, neboť teplárenské sítě jsou vedeny jinudy. Výkop pro horkovod bude zasypán a upraven tak, aby komunikace zůstala i nadále jednosměrně průjezdná.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz