V Nádražní ulici se bude pracovat na horkovodu i vodovodu

V Nádražní ulici se bude pracovat na horkovodu i vodovodu

V Nádražní ulici v úseku od křižovatky s ulicí Zeyerova po ulici Gregorova se bude vedle instalace nového horkovodního potrubí provádět také oprava vodovodu, a to včetně přípojek.

Rada města schválila pro rekonstrukci inženýrských sítí v dané lokalitě udělení výjimky z pravidel stanovujících postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. „Díky zkrácené lhůtě pro výběr zhotovitele bude možné využít výkopů pro horkovod a současně vyměnit v uvedené lokalitě také bezmála padesát let staré vodovodní potrubí.

Město ušetří peníze za zemní práce i finální úpravy povrchu komunikace. Zkrátí se také čas, po který by při standardním postupu musela být Nádražní ulice uzavřena. Chceme tak vyjít vstříc místním obyvatelům i všem řidičům, neboť doprava po Písku je nyní kvůli uzavírkám komplikovaná,“ vysvětluje místostarostka Petra Trambová důvody udělení výjimky. „Je to stejný postup, jaký jsme zvolili v případě rekonstrukce vodovodu v lokalitě Mírového náměstí.“

Stavbu za 2,8 milionu korun bez DPH provede firma KDS – stavební, s. r. o. Pokud vše půjde podle plánu, souběžné práce na horkovodu i vodovodu budou probíhat od konce května zhruba do poloviny září. Nádražní ulice je nyní v úseku od křižovatky se Zeyerovou ulicí směrem do centra pro dopravu uzavřena. V části od objektu čp. 1936 (bývalý Svazarm) až po Budovcovu ulici je dopravní obsluze vjezd povolen. Neprůjezdná bude po dobu, kdy stavba zasahuje přímo do zmíněné křižovatky, také ulice Zeyerova směrem dolů k obchodní zóně Hradišťská. „Stavební práce v křižovatce potrvají v závislosti na počasí přibližně do druhé poloviny června. Pak by měla být Zeyerova ulice zprůjezdněna,“ informuje Tomáš Květoň z odboru dopravy.

S platností od pondělí 20. května nebude obsluhována autobusová zastávka MHD v ulici Budovcova. Ve směru k nádraží ji nahradí stávající zastávka v ulici Zeyerova u ZŠ J. Husa a v opačném směru pak provizorní zastávka na Husově náměstí před budovou OSSZ. Autobusová zastávka Švantlova bude od pondělí 20. května po celou dobu uzavírky Zeyerovy ulice v prostoru křižovatky s ulicí Nádražní zrušena bez náhrady. „Děkujeme obyvatelům zmíněné lokality a všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost při tomto nezbytném dopravním omezení a za respektování přenosného dopravního značení,“ dodává Tomáš Květoň.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz