Z kohoutků už teče voda z nové úpravny

Z kohoutků už teče voda z nové úpravny

Do vodovodního řadu koncem ledna začala téct pitná voda z nové úpravny na Hradišti. Za objekt vybavený nejmodernější technologií na úpravu vody město zaplatilo přes 181 milionů korun bez DPH. Díky této významné investici bude v Písku na dlouhá léta zajištěna stabilizace dodávek kvalitní pitné vody. Stavba nové úpravny byla zahájena v květnu 2017. Vloni dokončené zařízení bylo letos uvedeno do zkušebního provozu, a probíhaly zde laboratorní zkoušky vyráběné vody.

Podle sdělení Romana Honzíka, jednatele Vodárenské správy Písek, zkušební provoz potrvá jeden rok a po jeho vyhodnocení bude úpravna zkolaudována a uvedena do provozu trvalého. „Ve zkušebním provozu se kontroluje kvalita vyráběné vody a funkčnost zařízení,“ vysvětluje Roman Honzík.

Nová úpravna je vybavena nejmodernější technologií. Automatický systém umožní řízení procesu úpravy a výroby pitné vody i při výrazných výkyvech kvality surové vody. „Díky napojení na vizualizaci potrubí a propojení systému s matematickým modelem vodárenské sítě významně omezíme úniky vody, a tak budeme tuto čím dál dražší surovinu také šetřit,“ doplňuje Roman Honzík

Město má uzavřenu koncesní smlouvu s provozovatelem vodárenské sítě firmou ČEVAK a.s.. Náklady na stavbu byly primárně hrazeny z nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 55 milionů korun ročně.

Písek je zásobován vodou ze dvou zdrojů. Osmdesát procent tvoří upravená říční voda z Otavy a zbytek zajišťuje jihočeská vodárenská soustava z nádrže v Římově. „Kombinace dvou zdrojů se potvrdila jako výhodná i v posledních měsících roku 2018, kdy jsme po odpojení staré úpravny nemuseli řešit žádné problémy s dodávkami pitné vody odběratelům, či s její kvalitou,“ říká místostarostka Petra Trambová.

Voda z řeky Otavy se ve městě upravuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován první
vodojem.

Zdroj:
https://www.mesto-pisek.cz